Drogeria Strefa bioderma
  facebook

  Nalgesin tabletki powlekane 0,275 g 60 tabletek

  Ocena:

  Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

  EAN: 5909991023775

  Dostępność: Towar dostępny

  17.79
  Ilość produktów: kupuję
  Nalgesin tabletki powlekane 0,275 g 60 tabletek

  Wskazania:
  Objawowe leczenie: reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoartrozy (choroba zwyrodnieniowa stawów), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów; ostrych stanów zapalnych narządu ruchu (np. zwichnięcia i skręcenia, bezpośrednie urazy, ból odcinka krzyżowo-lędźwiowego, zapalenie kaletek maziowych, zapalenie pochewki maziowej ścięgien); ostrego napadu dny moczanowej; bolesnego miesiączkowania; ostrego bólu pooperacyjnego i obrzęków (np. po zabiegu chirurgicznym, po ekstrakcji zęba).

  Przeciwwskazania:
  Nadwrażliwość na naproksen sodowy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Skurcz oskrzeli w wywiadzie, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. III trymestr ciąży.

  Należy unikać równoczesnego stosowania leku z innymi NLPZ, włączając selektywne inhibitory COX-2. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w szczególności krwawień z przewodu pokarmowego i jego perforacji, mogących prowadzić do zgonu; u tych pacjentów oraz pacjentów wymagających skojarzonego stosowania małych dawek aspiryny lub innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi) oraz u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna; ryzyko pogorszenia stanu pacjenta), u pacjentów z niewydolnością nerek (należy kontrolować klirens kreatyniny; nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z klirensem poniżej 30 ml/min), u pacjentów z niewydolnością wątroby (u pacjentów z przewlekłą alkoholową chorobą wątroby i z innymi postaciami marskości należy stosować najmniejsze skuteczne dawki leku); u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) z niewydolnością serca (ryzyko zatrzymania płynów i wystąpienia obrzęków). Ponadto ostrożność należy zachować u pacjentów otrzymujących leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, np. aspiryna. Jeśli u pacjenta stosującego naproksen wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości, należy odstawić lek. Stosowanie NLPZ może powodować zależną od dawki redukcję wytwarzania prostaglandyn i przyspieszyć rozwój niewydolności nerek. Pacjenci o najwyższym ryzyku wystąpienia takich powikłań, to osoby z zaburzeniami czynności nerek, serca, wątroby, pacjenci stosujący leki moczopędne i osoby w podeszłym wieku. Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego w leczeniu bólu głowy może prowadzić do nasilenia dolegliwości; w takiej sytuacji lek należy odstawić. Regularne przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza skojarzenie kilku przeciwbólowych substancji czynnych, może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek; należy unikać takich sytuacji. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, ponieważ nie jest możliwe dawkowanie w oparciu o wagę ciała. Lek zawiera sód (1,09 mmol (25 mg)/275 mg; 2,17 mmol (50 mg)/550 mg), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

  W I i II trymestrze ciąży leku nie należy stosować, o ile nie jest to wyraźnie konieczne. Jeśli naproksen sodowy stosowany jest u kobiety planującej ciążę lub w I bądź II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy możliwy okres. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży, ze względu na działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy płodu (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym), zaburzenia czynności nerek płodu, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem oraz pod koniec ciąży, na: możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne ujawniające się nawet po bardzo małych dawkach i zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem. Nie zaleca się stosowania leku podczas laktacji. Stosowanie naproksenu sodowego może zaburzać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania naproksenu sodowego.

  Efekty uboczne:
  Często: bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, senność, zaburzenia widzenia, szumy uszne, zaburzenia słuchu, obrzęki, kołatanie serca, duszność, zaparcia, bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, świąd, wysypki skórne, wybroczyny, plamica, wzmożone pragnienie, potliwość. Niezbyt często: eozynofilia, granulocytopenia, leukopenia, trombocytopenia, depresja, zaburzenia snu, niezdolność do koncentracji, bezsenność, osłabienie, zaburzenia słuchu, zastoinowa niewydolność serca, eozynofilowe zapalenie płuc, krwawienie z przewodu pokarmowego i (lub) perforacja żołądka, krwawe wymioty, smoliste stolce, wymioty, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, łysienie, fotoalergiczne zapalenie skóry, bóle i osłabienie mięśni, kłębuszkowe zapalenie nerek, krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, reakcje nadwrażliwości, zaburzenia miesiączkowania, gorączka i dreszcze. Częstość nieznana: niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, aseptyczne zapalenie opon mózgowych, zaburzenia funkcji poznawczych, zapalenie naczyń, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, reakcje nadwrażliwości na światło, przypominające późną porfirię skórną i pęcherzowe oddzielenie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, hiperglikemia, hipoglikemia. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).

  Działanie:
  Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy. Po podaniu doustnym naproksen sodowy ulega hydrolizie w kwaśnym soku żołądkowym. Po uwolnieniu mikrocząsteczki naproksenu są szybko rozpuszczane w jelicie cienkim. Powoduje to szybsze i całkowite wchłanianie naproksenu; dlatego też efektywne przeciwbólowo stężenie w osoczu jest osiągane w krótszym czasie. Po podaniu pojedynczej dawki naproksenu sodowego, maksymalne stężenie występuje ciągu 1-2 h. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania. W ok. 99% wiąże się z białkami osocza. Ok. 70% naproksenu sodowego ulega wydaleniu w postaci niezmienionej metabolicznie; 60% związane jest z kwasem glukuronowym lub z innymi substancjami sprzęgającymi. Pozostałe 30% naproksenu metabolizowane jest do nieaktywnego 6-demetylonaproksenu. Ok. 95% wydalane jest w moczu, pozostała ilość w kale. T0,5 wynosi 12-15 h.

  Dawkowanie
  Doustnie. Dorośli i młodzież >16 lat. Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: zalecana dobowa dawka wynosi 550-1100 mg, w 2 dawkach podzielonych. Dawka podtrzymująca naproksenu sodowego może być zwiększana lub zmniejszana w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Nie należy przekraczać pojedynczej dawki 1100 mg. Ostre choroby narządu ruchu; bolesne miesiączkowanie; ostry ból pooperacyjny: zalecana dawka początkowa wynosi 550 mg, następnie podaje się 550 mg, co 12 h lub 275 mg co 6-8 h. Ostry napad dny moczanowej: zalecana dawka początkowa wynosi 825 mg, następnie podaje się 275 mg co 8 h. Młodzież ?16 lat, mc. ?50 kg. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów: zalecana dobowa dawka wynosi 550-825 mg, w 2 dawkach podzielonych. U pacjentów z klirensem kreatyniny >30 ml/min i pacjentów z niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę; nie zaleca się stosowania naproksenu sodowego u pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/min i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować jak najmniejszą dawkę przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.
  Tabl. należy połykać w całości, popijając płynem, najlepiej podczas posiłku.

  Skład:
  1 tabl. powl. zawiera 275 mg lub 550 mg naproksenu sodowego, co odpowiada 250 mg lub 500 mg naproksenu. Lek zawiera sód (1 tabl. 275 mg zawiera 1,09 mmol (25 mg); 1 tabl. 550 mg zawiera 2,17 mmol (50 mg)).

  Opakowanie:
  60 tabletek

  ELIXIR M.A. Kwiatkowscy SP. J. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji wystawionych towarów bez uprzedzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem apteki ElixirZdrowia.pl

  Brak wystawionych opini dla produktu!

  Napisz własną opinię:

  Tylko osoby zalogowane, które kupiły produkt mogą wystawić komentarz. Zaloguj się lub zarejestruj w naszym sklepie.

  Newsletter

  Płatności Obsługujemy wszystkie banki dzięki płatnościom

  Wysyłka

  Olsztyn

  Apteka ELIXIR

  tel: 662 083 853
  e-mail: kontakt@elixirzdrowia.pl