Drogeria Strefa bioderma
  facebook

  HALOPERIDOL Roztwór na schizofrenię 5 mg/1ml 10 ampułek

  Ocena:

  Producent: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

  EAN: 5909990302918

  Dostępność: Towar dostępny

  17.63
  Ilość produktów: kupuję
  HALOPERIDOL Roztwór na schizofrenię 5 mg/1ml 10 ampułek

  Wskazania:
  Dorośli: schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotowi; inne psychozy, zwłaszcza paranoidalne; mania i hipomania; zaburzenia zachowania - agresja, nadmierna ruchliwość i skłonność do samouszkodzeń u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu; wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego pobudzenia psychoruchowego, zachowania gwałtownego i impulsywnego; nudności i wymioty.

  Przeciwwskazania:
  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Stany śpiączkowe. Zahamowanie czynności o.u.n. Uszkodzenie zwojów podstawy mózgu. Choroba Parkinsona. Zaburzeniami serca o znaczeniu klinicznym, np. niedawno przebyty ostry zawał serca, niewyrównana niewydolność serca, arytmie leczone lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, wydłużenie odstępu QTc, arytmia komorowa lub torsade de pointes w wywiadzie, bradykardia, blok serca II° i III° i niewyrównana hipokaliemia. Nie stosować jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT.

  Haloperydolu w postaci roztworu do wstrzykiwań nie stosować u dzieci. Nie stosować haloperydolu do leczenia demencji związanej z zaburzeniami zachowania. Jedynie po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, stosować u pacjentów z ryzykiem wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza z chorobą serca, z nagłymi zgonami w rodzinie i (lub) wydłużeniem odstępu QT, niewyrównanymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemią, hipokalcemią), po krwotoku podpajęczynówkowym, z uzależnieniem od alkoholu, niedożywionych. Przed rozpoczęciem leczenia haloperydolem u wszystkich pacjentów zaleca się przeprowadzenie badania EKG. Podczas leczenia należy rozważać indywidualnie dla każdego pacjenta potrzebę wykonywania badań EKG (np. podczas zwiększania dawki). Jeżeli podczas leczenia odstęp QT ulegnie wydłużeniu, dawkę leku należy zmniejszyć; jeśli odstęp QT przekroczy 500 ms, haloperydol należy odstawić. Zaleca się okresowe monitorowanie stężenia elektrolitów we krwi, szczególnie u pacjentów stosujących leki moczopędne lub ze współistniejącymi chorobami. Stosować ostrożnie u pacjentów: z ryzykiem wystąpienia udaru; z padaczką oraz predysponowanych do drgawek (np. pacjenci odstawiający alkohol i z uszkodzeniem mózgu); z chorobą wątroby; z niewydolnością nerek; z guzem chromochłonnym nadnerczy; u osób, u których metabolizm z udziałem CYP2D6 przebiega wolniej oraz podczas stosowania inhibitorów cytochromu P-450. U pacjentów z nadczynnością tarczycy można prowadzić leczenie przeciwpsychotyczne tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności i zawsze z utrzymaniem prawidłowej czynności tarczycy. Przed rozpoczęciem oraz podczas leczenia haloperydolem należy rozpoznać wszystkie możliwe czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz podjąć odpowiednie działania prewencyjne. Haloperydol może być stosowany z lekami przeciwdepresyjnymi w stanach, gdy współistnieją depresja i psychozy. Leki stosowane w parkinsonizmie o działaniu cholinolitycznym mogą być stosowane, jednak nie zaleca się rutynowego ich przepisywania; jeśli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania leków stosowanych w parkinsonizmie, przyjmowanie ich może być kontynuowane po odstawieniu haloperydolu, jeżeli ich wydalanie przebiega szybciej niż haloperydolu, aby uniknąć wystąpienia lub nasilenia objawów zespołu pozapiramidowego; należy pamiętać o możliwości zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w razie jednoczesnego stosowania haloperydolu z lekami cholinolitycznymi, w tym z lekami stosowanymi w parkinsonizmie. Należy unikać jednoczesnego stosowania haloperydolu i innych leków przeciwpsychotycznych. Należy przerwać leczenie haloperydolem w przypadku wystąpienia objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego lub dyskinez późnych.

  Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu; podana dawka leku powinna być jak najmniejsza, a czas leczenia jak najkrótszy. Noworodki narażone na działanie leku in utero powinny być dokładnie obserwowane (mogą wystąpić objawy pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, których ciężkość i czas trwania po urodzeniu może być różna; istnieją doniesienia o pobudzeniu, wzmożonym lub obniżonym napięciu mięśniowym, drżeniach, senności, niewydolności oddechowej, a także o zaburzeniach ssania). Haloperydol przenika do mleka kobiecego i może powodować objawy pozapiramidowe u dzieci karmionych piersią - należy rozważyć zastosowanie leku u kobiety karmiącej piersią, biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

  Działanie:
  Leki przeciwpsychotyczny z grupy pochodnych butyrofenonu. Haloperydol jest silnym antagonistą ośrodkowych i obwodowych receptorów dopaminergicznych. Wykazuje właściwości antycholinergiczne, wiąże się również z receptorami opioidowymi. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu 2 mg haloperydolu domięśniowo, maksymalne stężenia we krwi są podobne do wartości uzyskiwanych po podaniu doustnym, tj. wynoszą 10 µg/ml i są osiągane w ciągu 20 min. Haloperydol przenika przez barierę krew-mózg oraz do mleka kobiecego. Jest metabolizowany w procesie glukuronizacji oraz oksydatywnej dealkilacji (z udziałem CYP3A4 i CYP2D6).

  Działania niepożądane:
  Bardzo często: pobudzenie, bezsenność, zaburzenia pozapiramidowe, hiperkineza, ból głowy. Często: depresja, zaburzenia psychiczne, dyskinezy późne, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, dystonia, dyskineza, akatyzja, spowolnienie ruchowe, hipokineza, hipertonia, senność, maskowatość twarzy, drżenie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie, zaparcie, suchość w ustach, nadmierne wydzielanie śliny, nudności, wymioty, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, wysypka, zatrzymanie moczu, zaburzenia erekcji, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała. Niezbyt często: leukopenia, reakcje nadwrażliwości, stan splątania, zmniejszenie libido, utrata libido, niepokój, drgawki, parkinsonizm, akineza, objaw koła zębatego, sedacja, mimowolne skurcze mięśni, zamazane widzenia, tachykardia, bezdech, zapalenie wątroby, żółtaczka, reakcje nadwrażliwości na światło, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, kręcz szyi, drżenie mięśniowe, skurcze mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa, brak miesiączki, bolesne miesiączkowanie, mlekotok, dyskomfort w obrębie piersi, ból piersi, zaburzenia chodu, hipertermia, obrzęk. Rzadko: hiperprolaktynemia, zaburzenia ruchowe, złośliwy zespół neuroleptyczny, oczopląs, skurcz oskrzeli, szczękościsk, fascykulacje, krwotok miesiączkowy, zaburzenia menstruacji, zaburzenia seksualne, wydłużenie odstępu QT w obrazie EKG. Częstość nieznana: agranulocytoza, neutropenia, pancytopenia, trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, hipoglikemia, migotanie komór, torsade de pointes, częstoskurcz komorowy, skurcze dodatkowe, obrzęk krtani, skurcz krtani, ciężka niewydolność wątroby, zastój żółci, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, złuszczające się zapalenie skóry, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, zespół odstawienia leku u noworodka, ginekomastia, priapizm, nagły zgon, obrzęk twarzy, hipotermia. Notowano przypadki zatrzymania serca po podaniu haloperydolu. Odnotowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (w tym przypadki zatoru tętnicy płucnej oraz przypadki zakrzepicy żył głębokich) związanej ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych.

  Sposób użycia:
  Domięśniowo, indywidualnie, zależnie od wieku pacjenta i stopnia zaawansowania choroby. U pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych lub u których wystąpiły działania niepożądane po zastosowaniu leków neuroleptycznych należy zmniejszyć dawkę o połowę, a następnie stopniowo zwiększać do osiągnięcia optymalnego efektu terapeutycznego. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki haloperydolu. Dorośli. Schizofrenia, inne psychozy, mania i hipomania, zaburzenia zachowania, pobudzenie psychoruchowe, zachowanie gwałtowne i impulsywne: w celu kontroli ostrego stanu pobudzenia - jednorazowo 2-10 mg, w zależności od reakcji pacjenta na lek kolejne dawki można podawać co 4-8 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 18 mg. W szczególnie ciężkich przypadkach dawka początkowa może wynosić do 18 mg. Po opanowaniu ostrego stanu pobudzenia za pomocą haloperydolu w postaci roztworu do wstrzykiwań, jeśli stan tego wymaga, można stosować tabletki (biodostępność po podaniu doustnym stanowi 60% w stosunku do podania domięśniowego, dlatego zaleca się modyfikację dawki). Nudności i wymioty: 1-2 mg.

  Skład:
  1 ml roztworu zawiera 5 mg haloperydolu.

  Opakowanie:
  10 ampułek

  ELIXIR M.A. Kwiatkowscy SP. J. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji wystawionych towarów bez uprzedzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem apteki ElixirZdrowia.pl

  Brak wystawionych opini dla produktu!

  Napisz własną opinię:

  Tylko osoby zalogowane, które kupiły produkt mogą wystawić komentarz. Zaloguj się lub zarejestruj w naszym sklepie.

  Newsletter

  Płatności Obsługujemy wszystkie banki dzięki płatnościom

  Wysyłka

  Olsztyn

  Apteka ELIXIR

  tel: (89)534 87 10
  e-mail: kontakt@elixirzdrowia.pl